ลงทะเบียนเพื่อรับ PoC ฟรี!

PoC คืออะไร ?

PoC หรือ Proof of Concept เป็นการนำกระบวนการที่สนใจจะนำ RPA ไปประยุกต์ใช้ มาทดลองทำจริง โดยจะใช้ระยะเวลา 1-2 วันในการดำเนินการ โดยจะเป็นการทดลองทำเฉพาะกรณีที่ไม่มีข้อยกเว้นต่าง ๆ (Happy Path) เท่านั้น

ซึ่งจุดประสงค์ของการทำ PoC คือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า RPA สามารถทำงานในกระบวนการที่ท่านสนใจ ร่วมกับระบบ เว็บไซต์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่เป็นโปรแกรมเฉพาะของบริษัทของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลังจากที่ทำ PoC แล้ว จะมีการสรุปผล PoC เพื่อให้เห็นประโยชน์ในมุมมองของระยะเวลาที่สามารถประหยัดลงไปได้ ทำให้ท่านสามารถประเมิน ROI (Return on Investment) และเห็นความเป็นไปได้ที่จะนำ RPA ไปใช้ในองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนเพื่อรับ PoC ฟรี !

Register PoC
ข้อตกลงให้ความยินยอม