เกี่ยวกับ RPA

Robotic Process Automation (RPA) คือระบบซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่แทนมนุษย์ หรือเรียกอีกอย่างว่า Robot นั่นเอง โดยเทคโนโลยี RPA จะทำงานแบบอัตโนมัติตามคำสั่งที่เราเขียนโปรแกรมไว้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้มนุษย์ได้มีเวลาทำงานที่สร้างสรรค์อื่น ๆ ได้

การนำ RPA เข้ามาช่วยในการทำงานนั้น จะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้องาน เช่น การลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทำงานโดยมนุษย์ อย่างไรก็ตามการทำงานของ RPA ก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน โดย RPA ไม่สามารถคิดหรือตัดสินใจที่นอกเหนือจากคำสั่งที่ถูกเขียนโปรแกรมเอาไว้ได้ เพราะฉะนั้นงานที่เหมาะกับเทคโนโลยี RPA จึงเป็นงานจำพวกที่ต้องทำซ้ำๆ งานที่มีรูปแบบที่แน่นอน มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน มีปริมาณงานเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลานานในการทำงานนั้น เช่น การกรอกข้อมูล การจัดทำเอกสารทางบัญชี การจ่ายเงินเดือนพนักงานในแต่ละเดือน เป็นต้น

ในปัจจุบันการออกแบบการทำงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและไม่ซับซ้อนเหมือนในอดีต โดยการพัฒนาด้วยเครื่องมือที่มีชื่อเสียงอย่าง UiPath ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดของเทคโนโลยี RPA มีหน้าตา Interface ที่ใช้งานง่าย และมีผู้ที่พร้อมให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและการบริการที่มีมาตรฐานการรับรอง พร้อมรางวัล GOLD PARTNER อย่าง NCT

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการของ UiPath
ติดต่อ [email protected]
โทร. 061-392-8008
Line: @rpathailand