เกี่ยวกับเรา

RPA Thailand จัดทำขึ้นโดยบริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด (NCT) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาและวางระบบการทำงานอัตโนมัติ (Automation Process) ในประเทศไทย

หนึ่งในเครื่องมือ RPA ชื่อดังระดับโลก และเป็นผู้นำในตลาดอย่าง UiPath ซึ่งเราเป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่าย Software License และให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ RPA ในระดับ Gold Partner เพื่อนำเสนองานบทความ รายงานข่าว งานวิจัย รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ RPA ที่ช่วยให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งเนื้อหาจะถูกรวบรวมจากข้อมูลหลายแหล่งในต่างประเทศและในไทย โดยทีมงานของเราจะนำมาแปล และเรียบเรียงเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ Software Development และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ IT Solution รวมถึงการจัดหาพนักงานด้าน IT ให้กับลูกค้า (Outsourcing Service) มีลูกค้าที่เราดูแลอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม