พลิกอนาคตด้วย Robotic Process Automation & AI

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและทีมงานจาก NCT ได้รับเกียรติจากทางสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa) ให้เข้าไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ RPA (Robotic Process Automation) ในงาน “พลิกอนาคตด้วย Robotic Process Automation & AI” ภายใต้หัวข้ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และ Robotize the future พลิกองค์กรสู่อนาคตด้วยระบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ อนาคตการใช้หุ่นยนต์ทำงาน แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่ใช้หุ่นยนต์ โดยวิทยากรจาก UiPath วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนดิจิทัล จากผู้บริหารของ TCIOA การทำงานของ AI Automation จากผู้อำนวยการสถาบันวิทยการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการใช้ AI สร้างทีมงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน ChatGPT

ตลอดระยะเวลากิจกรรมนี้เต็มไปด้วยความรู้มากมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี RPA และ AI ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงาน มองเห็นอนาคตที่หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจาก NCT และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท่านอื่น ๆ ก็จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นภาพแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจหลังจากนำเทคโนโลยี RPA และ AI เข้ามาใช้งาน เป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณให้สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนผ่านไปยังยุคดิจิทัล รวมถึงได้รับแรงบันดาลใจ และปลุกความกระตือรือร้นที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ภายในองค์กรต่อไปอีกด้วย

สำหรับท่านใดที่สนใจนำ RPA มาใช้กับทำธุรกิจของท่าน หรือต้องการให้เราทำ POC (Proof of Concept) ฟรี 1 กระบวนการ หรือสนใจให้เราเป็นที่ปรึกษาด้าน RPA สามารถติดต่อพวกเราได้ที่

อีเมล: [email protected]

โทร. 02-115-9787, 061-392-8008, 080-228-9099

Line: @rpathailand

YouTube: RPA Thailand