สัมมนาออนไลน์ ‘แปลงโฉมธุรกิจ พิชิตใจลูกค้า ด้วยเครื่องมือดิจิตอล’

(Winning CX with BIZ transformation) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้ง UiPath Thailand และ OutSystems Thailand  สามารถดูย้อนหลังได้ทาง Facebook Page: RPA Thailand หรือ YouTube Channel: RPA Thailand

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ze9JzVyjT2s&t=3s