รู้จัก ThaiSoftware Dictionary คืออะไร? ควรซื้อไหม?

รู้จัก ThaiSoftware Dictionary คืออะไร? ควรซื้อไหม?

ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์มีอยู่มากมายหลายอย่าง บางอย่างก็ฟรี บางอย่างก็ต้องเสียเงินซื้อ อะไรที่เสียเงินก็ต้องใช้เวลาคิดนานหน่อยว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือเปล่า โดยวันนี้อยู่ ๆ ก็นึกถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ชื่อ ThaiSoftware Dictionary หลังจากอ่านบทความใน Promotions เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงมาสรุปเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้สักหน่อย

ThaiSoftware Dictionary ภาพจาก Promotions.co.th
ThaiSoftware Dictionary ภาพจาก Promotions.co.th

อะไรคือโปรแกรม ThaiSoftware Dictionary

ThaiSoftware เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ช่วยในการค้นหาคำศัพท์และเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ โดบรวบรวมคำศัพท์จากคลังพจนานุกรมต่าง ๆ มากถึง 33 เล่ม เพื่อให้ข้อมูลคำศัพท์ทันสมัยและครบถ้วนที่สุด ข้อดีของการมี ThaiSoftware Dictionary โดยคร่าว ๆ มีดังนี้

  • มีสเถียรภาพสูง สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว
  • ค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และค้นหาได้ถึง 4 รูปแบบ ได้แก่ อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-อังกฤษ และไทย-ไทย
  • สามารถนำคลังศัพท์ที่มีมาสร้างพจนานุกรมส่วนตัวของตนเองได้
  • พัฒนาโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft
  • ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
  • สามารถเพิ่มคำศัพท์ได้เอง เพื่อประโยชน์ในการค้นหาต่อไปในอนาคต

โปรแกรม ThaiSoftware Dictionary เคยจัดลดราคามาหลายครั้ง ซึ่งถ้าต้องใช้งานเกี่ยวกับการเขียนและการเรียบเรียงภาษา การมีโปรแกรมนี้ติดเครื่องไว้ก็เป็นเรื่องดี และยิ่งถ้าซื้อในช่วงโปรโมชั่น เช่น ตอนที่ Line Prompt Pay มีโปรโมชั่นลดราคา ThaiSoftware Dictionary จากราคาเต็ม 899 บาท เหลือเพียง 550 บาทเท่านั้นก็ยิ่งเพิ่มความคุ้มในการซื้อมากขึ้นไปอีก

โปรแกรม ThaiSoftware เหมาะกับการใช้งานที่ไหน?

จากที่กล่าวถึงข้อดีโดยคร่าว ๆ ก็ทำให้พอทราบว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้เหมาะมากกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ช่วยลดความผิดพลาดด้านการใช้ภาษาภายในองค์กร

นอกจากจะใช้งานในองค์กรแล้วยังสามารถมีติดเครื่องเอาไว้สำหรับทำงานของนักเรียนและนักศึกษาก็ได้ ช่วยให้การทำงานราบรื่นมากยิ่งขึ้น มีคลังคำที่สามารถค้นหาได้โดยง่าย หยิบยกมาใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์

สรุปได้ว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ ThaiSoftware Dictionary มีความสำคัญสำหรับผู้ใช้งาน หากเป็นไปได้ก็ควรมีติดเครื่องเอาไว้ เพราะมีโอกาสได้ใช้จริงค่อนข้างมาก

ที่มา Thaiware Shop

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *