รู้ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับคนอยากเป็น Software Developer

รู้ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับคนอยากเป็น Software

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องทำอะไรบ้าง?

ในช่วงชีวิตของคนเมื่อเรียนจบแล้วจะต้องประกอบอาชีพเพื่อหาเงินมาจุนเจือตนเองและครอบครัว อาชีพนี้มีอยู่หลากหลาย โดยอาชีพมีอยู่หลากหลายอาชีพ นักพัฒนาซอฟแวร์ก็เป็นอีหนึ่งอาชีพเฉพาะทาง แต่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงนัก เหมาะสำหรับผู้ที่รักในคอมพิวเตอร์ การคำนวณ การวิเคราะห์ และการวางแผน

แนวทางศึกษาต่อเพื่อเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์มาก่อน โดยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ เช่น

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีชื่อเรียกคณะแตกต่างกันไป ผู้ศึกษาจึงควรอ่านคู่มือแผนการสอนของแต่ละคณะให้ดีก่อนสมัครเข้าเรียนต่อ

ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ในการทำงานจะต้องรู้จักลำดับขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้เห็นภาพโดยรวมของอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนี้

  • Problem Definition

การมองเห็นปัญหาของซอฟต์แวร์ การจะพัฒนาได้ นักพัฒนาจะต้องเล็งเห็นปัญหาของซอฟต์แวร์ให้ได้เสียก่อน เมื่อมองเห็นปัญหาจึงจะนำไปสู่การหาแนวทางพัฒนา

  • Analysis

การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนา นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้างของปัญหา และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาที่ควรจะเป็นได้อย่างเฉียบคม

  • Design

การออกแบบฟอร์ม รูปแบบ หน้าตาของแพลตฟอร์ม รวมถึงการดีไซน์ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ใช้ง่าย ตรงจุดประสงค์มากที่สุด นักพัฒนาระบบจึงต้องรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมบ้าง

  • Development

การทำโค้ดและสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นขั้นตอนของการลงมือทำจริง โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบร่วมกันแล้วมาทำ

  • Testing

การทดลองระบบเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว การทดลองระบบจะเป็นเหมือนการเก็บตกบางจุดที่ยังคงผิดพลาดอยู่ก่อนจะปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดใช้จริง

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็เหมือนอาชีพอื่นที่ต้องมีใจรักในอาชีพนี้จริง ๆ จึงจะมีความสุข เพราะเป็นงานเฉพาะทาง อาศัยความเชี่ยวชาญสูง ต้องมีทักษะและไหวพริบ รวมถึงความรู้ดี ผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนต่อและเข้าสู่เส้นทางนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตามต้องการ

ที่มา Top Best Brand

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *